Skolyoz Nedir?

Skolyoz Nedir?
Omurganın sağa veya sola eğriliği ile karakterize olan skolyoz, günümüzde sarışın Esenyurt escort kadınlarda yaygın bir ortopedik problemdir. Genellikle başlangıcın erken evrelerinde saptanamaz, ancak sonunda kronik sırt ağrısı şeklinde önemli ölçüde daha düşük yaşam kalitesine yol açabilir.

Skolyoz genellikle bir kişinin omurgasının "S" şekline sahip olmasına neden olur. Yani arkadan baktığınızda ya sağa ya da sola eğimli olacaktır. Skolyoz genellikle yaklaşık 10 yaşında veya daha küçük olan çocuklarda ve ayrıca daha önce bu durumla hiç teşhis edilmemiş ergenlerde ve yetişkinlerde tespit edilir.

İstatistikler, skolyoz prevalansına göre değişir ve bozukluk, popülasyonun yaklaşık %3 ila %10'unu etkiler.

Skolyoz, her yaşta, her iki cinsiyeti de eşit derecede etkileyebilen ve genellikle kalıtsal olmayan tıbbi bir durumdur. X-ray görüntüsünde "S" veya "C" olarak görünen omurganın yana doğru eğriliği ile karakterizedir.

Skolyoz, bir çocuk büyümeye başladığında ortaya çıkar. Bu dönemde kemikler esnektir ve daha yetişkin bir forma dönüşmek için hala değişikliklere uğrar. Skolyoz nispeten nadir bir durumdur ve çoğu skolyoz vakası doğada çok hafiftir. Skolyozun ağrıya neden olmadığını hatırlamak önemlidir, ancak insanlar yaşlandıkça veya durumun kendisinin bir sonucu olarak sırt ağrısı riskini artırabilir.

Skolyoz, hafif ila şiddetli arasında değişir, ancak aynı zamanda doğuştan veya gelişimsel olabilir. Bir birey skolyoz ile doğabilir veya büyüyen çocukluk yıllarında gelişebilir.